رسـانه ملـوزیــکـــــ تابـع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشـد

صفحه اصلی » آهنگ آذربایجانی

»

تعداد : 114

آهنگ

دانلود آهنگ ائلنار خلیل او ال نفس

دانلود آهنگ ائلنار خلیل او ال نفس
اثر : ال نفس هنرمند : ائلنار خلیل او سبک : انتشار : 11 اردیبهشت 1400
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ ایلکین چرکز اوغلو جان پاپانین اوغلودو بو

دانلود آهنگ ایلکین چرکز اوغلو جان پاپانین اوغلودو بو
اثر : جان پاپانین اوغلودو بو هنرمند : ایلکین چرکز اوغلو سبک : انتشار : 11 دی 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ آیدین سانی گوزلینلر

دانلود آهنگ آیدین سانی گوزلینلر
اثر : گوزلینلر هنرمند : آیدین سانی سبک : انتشار : 20 آذر 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ وفا شریف اوا عسگر قارداشیم

دانلود آهنگ وفا شریف اوا عسگر قارداشیم
اثر : عسگر قارداشیم هنرمند : وفا شریف اوا سبک : انتشار : 18 آذر 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ تورال صدالی اوریی داش اولموشام

دانلود آهنگ تورال صدالی اوریی داش اولموشام
اثر : اوریی داش اولموشام هنرمند : تورال صدالی سبک : انتشار : 01 آذر 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ روباعیل عظیم او غلبه ماهنیمیز

دانلود آهنگ روباعیل عظیم او غلبه ماهنیمیز
اثر : غلبه ماهنیمیز هنرمند : روباعیل عظیم او سبک : انتشار : 27 آبان 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ ووگار صدا فیرلانیم باشینا

دانلود آهنگ ووگار صدا فیرلانیم باشینا
اثر : فیرلانیم باشینا هنرمند : ووگار صدا سبک : انتشار : 24 آبان 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ نورلان اردوبادلی روایت

دانلود آهنگ نورلان اردوبادلی روایت
اثر : روایت هنرمند : نورلان اردوبادلی سبک : انتشار : 20 آبان 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ اورخان لوکباتانلی وطن ساغ اولسون

دانلود آهنگ اورخان لوکباتانلی وطن ساغ اولسون
اثر : وطن ساغ اولسون هنرمند : اورخان لوکباتانلی سبک : انتشار : 20 مهر 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ تاجر ممد او آفتمم

دانلود آهنگ تاجر ممد او آفتمم
اثر : آفتمم هنرمند : تاجر ممد او سبک : انتشار : 20 مهر 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ طالیب طالع داغ چیچیی

دانلود آهنگ طالیب طالع داغ چیچیی
اثر : داغ چیچیی هنرمند : طالیب طالع سبک : انتشار : 20 مهر 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ وقار صدا آغیل ورمه

دانلود آهنگ وقار صدا آغیل ورمه
اثر : آغیل ورمه هنرمند : وقار صدا سبک : انتشار : 20 مهر 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ واصیف عظیم او گجه نین تن یاریسی

دانلود آهنگ واصیف عظیم او گجه نین تن یاریسی
اثر : گجه نین تن یاریسی هنرمند : واصیف عظیم او سبک : انتشار : 20 مهر 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ افلاطون قباد او گوجلو آذربایجان

دانلود آهنگ افلاطون قباد او گوجلو آذربایجان
اثر : گوجلو آذربایجان هنرمند : افلاطون قباد او سبک : انتشار : 17 مهر 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

آهنگ

دانلود آهنگ الچین مهرمو من سنی قلبیمه گیزلمیشم

دانلود آهنگ الچین مهرمو من سنی قلبیمه گیزلمیشم
اثر : من سنی قلبیمه گیزلمیشم هنرمند : الچین مهرمو سبک : انتشار : 17 مهر 1399
320
128
دانلود آهنگ

پخش سراسری

کانال واتس آپ رسانه ملوزیک