رسـانه ملـوزیــکـــــ تابـع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشـد

متن آهنگ اباصالح ایمان

متن آهنگ اباصالح ایمان

ابا صالح التماس دعا
هر کجا رفتی یاد ما هم باش ۲۲
نجف رفتی کاظمین رفتی
سامرا رفتی یاد ما هم باش
تو را جان مادرت زهرا
تو را جان مادرت زهرا
ابا صالح التماس دعا
♪♪♪
مدینه رفتی سر قبر مادرت زهرا یاد ما هم باش
مدینه رفتی سر قبر مادرت زهرا یاد ما هم باش
گذر کردی از کنار آن قبر ناپیدا یاد ما هم باش
تو را جان مادرت زهرا
تو را جان مادرت زهرا
ابا صالح التماس دعا
♪♪♪
شب جمعه ای گل زهرا کربلا رفتی یاد ماهم باش
شب جمعه ای گل زهرا کربلا رفتی یاد ماهم باش
کنار قبر ابالفضل با وفا رفتی یاد ماهم باش
تو را جان مادر زهرا
تو را جان مادر زهرا
ابا صالح التماس دعا
♪♪♪
به مشهد رفتی تو نزد جد غریب خود یاد ما هم باش
به مشهد رفتی تو نزد جد غریب خود یاد ما هم باش
دعا خواندی گرد شمع مزار حبیب خود یاد ما هم باش
تو را جان مادر زهرا
تو را جان مادر زهرا
ابا صالح التماس دعا

در این صفحه متن اباصالح درج شده است

صفحه اصلی آهنگ / مداحی برای دانلود آهنگ / مداحی به صفحه اصلی آهنگ/ مداحی بروید

کانال واتس آپ رسانه ملوزیک