رسـانه ملـوزیــکـــــ تابـع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشـد

متن آهنگ ایران کیوان کیانی

متن آهنگ ایران کیوان کیانی

اِی خاک سبزگیتی ای سرزمین شیران
باشدهمیشه مانا نام بلندت ایران
آتش نَیُفتَدهرگز بردامن سیاوش
بر مرز پر غرورت بِنشسته تیرآرش
♪♪♪
ای آشیان اروند پاینده چون دماوند
دستان دشمنانت همواره بوده دربند
تواعتبارِ تاریخ تومعنی شهامت
مشق زنان ومردان درخاک توشهادت
♪♪♪
باکت نباشدهرگز ازدشمن پریشان
معنای جمله ی ماست از خاک پاک ایران
بنگر، به شرق وغربت آلاله هادمیده
ازخون سرخ یاران خون در رگت تپیده

در این صفحه متن ایران درج شده است

صفحه اصلی آهنگ / مداحی برای دانلود آهنگ / مداحی به صفحه اصلی آهنگ/ مداحی بروید

کانال واتس آپ رسانه ملوزیک