متن آهنگ درد عشق و انتظار مجتبی رفعتی

متن آهنگ درد عشق و انتظار مجتبی رفعتی

درد عشق و انتظار
دارم زان شب یادگار
در آن شب سرد پاییز
آهنگ سفر می کردی
از رهگذری محنت بین
دیدم که گذر می کردی
♪♪♪
تو رفتی و دلم غمین شد
قرین آه آتشین شد
از آن شبی که بر نگشتی
♪♪♪
جهان که شادی آفرین بود
به چشم من غم آفرین شد
از آن شبی که بر نگشتی
از آن شب سرد خزان شبها گذشته
داستان باده و مینا گذشته
روزگاری بر من تنها گذشته
♪♪♪
تو رفتی و دلم غمین شد
قرین آه آتشین شد
از آن شبی که بر نگشتی

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

کانال تلگرام رسانه ملوزیک