متن آهنگ دلبر موهان بند

متن آهنگ دلبر موهان بند

امشب اگر آیی به دیدارم دلبر

هیچی ازِت کم نَمِشه دلبر

امشب اگر باشی با مه هم صدا شی

شب ما سحر نَمِشه دلبر

زلف کَجه سیاهِت چَشمای بادامِت

آخر مَره مِکُشه دختر

بخدا آخر مِره مِکُشه دختر

مثال عطر روی لباس تنم

توره چَکَر مِبَرَم

فکرتو نَمِره از سرم دلبر دلبر

بیرون نشو از خانه دلبر نظر مِشوی آخر

چَشم بد دور بِمانه از تو دلبر از خودم مشوی آخر

دور نرو نرو تو دلبر که دِق میکنوم آخر

چشم بد دور بمانه از تو دلبر تو تورومیگیروم آخر

جان و دلم فدای

چال گونَه هایت

صورت قشنگ و ماهِته نبینه کسی دلبر

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

کانال واتس آپ رسانه ملوزیک