متن آهنگ صنما یاسین قلندرزهی

متن آهنگ صنما یاسین قلندرزهی

ت ک رپته ش نی یا روچ و شپ دیر گوزی
گو همی درده دلا ش غمان پیر بئین
ش من دورا مبع تو منی جان پری
ش من ک دوره صنم دل منی یادت کپی
♪♪♪
صنما او صنما دلا نی کپ کنه
گو وتی خماری چمان ت منا سیل کنه
صنم جان صنم گو من ت یاره صنم
دل منی بستگه تو پ وتی یادت صنم
♪♪♪
بی بی کربان پتی چمان صنم
ترا ش ظالمان من دور کنن
ت ک ش من دلا خبر نوه
ش نی چمان شپان ارس رچنت
♪♪♪
صنما او صنما دلا نی کپ کنه
گو وتی خماری چمان ت منا سیل کنه
صنم جان صنم گو من ت یاره صنم
دل منی بستگه تو پ وتی یادت صنم

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

کانال واتس آپ رسانه ملوزیک